การรับรอง


การรับรอง

Verified By QuinL
Super Verified Member
6th   Year Guarantee by QuinL
รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ: คุณสมฤทัย
แผนก: ฝ่ายขาย
ปีที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก: มกราคม 2556
ติดประกาศออนไลน์: ข้อมูลบริษัท, สินค้า(74)
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท: สมฤทัย อุปกรณ์ผู้ป่วย
สถานที่ตั้งบริษัท:
ประเทศ/เขต: ไทย, กรุงเทพมหานคร
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.