สมฤทัย อุปกรณ์ผู้ป่วย
โทร 091-465-6535
  • th
  • en

อุปกรณ์ผู้ป่วย


อุปกรณ์ผู้ป่วย

เครื่องยกตัวคนไข้แบบไฟฟ้า VASSILLI รุ่น 10.77N200

รับน้ำหนักได้สูงสุด 200 กิโลกรัม

สอบถาม
เครื่องวัดความดันปรอทแบบตั้งพื้น

เครื่องวัดความดันปรอทแบบตั้งพื้น MT01032005 ASTON

สอบถาม
เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ รุ่น BK1001

เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ รุ่น BK1001

สอบถาม
เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ รุ่น BK1002

เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ รุ่น BK1002

สอบถาม